IMG_6873

Saigon Hi-tech Park Business Association
Chi hội Doanh nghiệp SHTP (SBA) là tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cho các DN tại Khu CNC với sứ mệnh làm cầu nối giữa các DN về các vấn đề liên quan tới chính sách, các hoạt động liên quan đến người lao động và các trách nhiệm cộng đồng tới Ban quản lý Khu CNC cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

SBA luôn chào đón các DN tham gia làm thành viên để xây dựng một chi hội DN đoàn kết, nhân văn, cùng nhau phát triển lớn mạnh.

tin tức và sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SBA 2022
Chương trình Trao quà Tết 2022: Chủ đề “Trao quà vui Tết – Không để ai lại phía sau”
Tổng kết Hoạt động Chi hội Doanh nghiệp Khu công nghệ cao năm 2021

Giới thiệu về Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao

Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SBA) được thành lập ngày 08/08/2012, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thuộc Thành phố Hồ Chí minh, được thành lập theo chủ trương chung của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý của Ban Quản lý và Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố.

Tìm hiểu thêm

Danh sách hội viên

Thank you for being a member of SBA

 • Hồ Thị Thu Uyên - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

  Chi hội trưởng Chi hội SBA

 • Nguyễn Thị Thanh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Phần Mềm FPT HCM

  Thành viên đồng phụ trách Câu lạc bộ Pháp lý

 • Phạm Thị Thanh Thủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng

  Thành viên kiêm Phụ trách hậu cần, kết nối thành viên mới Chi hội SBA

 • Đặng Văn Chung - Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Datalogic Việt Nam

  Chi hội phó SBA kiêm phụ trách CLB CSR