Văn Bản

Tổng Số: 48

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
SBA_54_10012022 Kế hoạch hoạt động KCL KCNC kể từ ngày 10/01/2022.
SBA_53_09012022 Đề nghị chuẩn y nhân sự BCH Chi hội SBA Nhiệm kỳ III (2019-2022)
HBA_07_BC_21012022 Báo cáo tổng kết hoạt động của HBA năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
HBA_02_QĐNS_13012022 Điều chỉnh nhân sự BCH Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)
SBA_52_29122021 Báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội SBA năm 2021
SBA_51_28122021 Đề xuất kết nạp Hội viên mới (Công ty JV Vina)
SBA_50_17122021 Thông báo thu – nộp Hội phí Hội viên SBA 2022.
SBA_49_17122021 Tổ chức hoạt động trao tặng quà cho người dân khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022
SBA_48_06122021 Thông báo về việc thay đổi Thư ký Chi hội