Văn Bản

Tổng Số: 5

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
961.KCNC.QLDN V/v tăng cường quản lý việc bổ sung, thay thế NLĐ tham gia “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”
992.KCNC.QLDN V/v hướng dẫn doanh nghiệp chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
928.KCNC.QLDN V/v tiêm phòng vaccine Covid-19 tại Khu CNC
932.SHTP.QLDN Triển khai tiêm vắc-xin cho các doanh nghiệp 3 tại chỗ tại Khu CNC từ 07/9/2021 đến 10/9/2021
845.KCN.QLDN Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp 3 tại chỗ trong KCNC từ 10/8/2021 đến 12/8/2021