Liên Hệ


Thông Tin Liên Hệ

SAIGON HITECH PARK BUSINESSES ASSOCIATION

Văn phòng Ban Quản lý KCNC TP.HCM

  • Đường D1, KCNC, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Ms Diệp – Thư ký Chi hội doanh nghiệp KCNC
  • 083.696.7686
  •   Chihoisba.shtp@gmail.com