Cà phê sáng với trưởng ban SHTP


MỤC TIÊU

(i) Tạo điều kiện và tham gia trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Ban quản lý Khu Công nghệ cao nhằm nói lên những vướng mắc của doanh nghiệp Hội viên;

(ii) Tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các Hội viên;

(iii) Thay đổi quan niệm về các cơ quan Nhà nước, rút ngắn khoảng cách giữa BQL với các DN trong khu. Đúng với đường hướng của BQL “Doanh nghiệp là trọng tâm”;

(iv) Thực hiện đúng với tôn chỉ hoạt động của Chi hội là gắn kết các Hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên.

CHỦ TRÌ

Ban chấp hành nhận thấy trong Khu Công nghệ cao chưa có nhiều cơ hội để DN trao đổi, gặp mặt với lãnh đạo BQL. Chính vì vậy, việc tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với Trưởng ban là vô cùng cần thiết, từ đó “Cà phê sáng với Trưởng ban SHTP” ra đời, đáp ứng nguyện vọng của các Doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt là Hội viên hay chưa là Hội viên Chi hội SBA đều được khuyến khích đăng ký tham dự buổi “Cà phê sáng với Trưởng ban SHTP”.

  ĐẦU MỐI ĐĂNG KÝ

Ms. Văn Võ Ngọc Diệp – Thư ký Chi hội Doanh nghiệp (Email: chihoisba.shtp@gmail.com; Điện thoại: 083.696.7686).