Chức năng – Nhiệm vụ


Chi hội doanh nghiệp Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (tên Tiếng Anh: Saigon Hi-tech Park Businesses Association, viết tắt là SBA). Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SBA) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp thành viên hoạt động tai Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí minh, được thành lập theo chủ trương chung của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, chịu sự quản lý của Ban Quản lý và Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố.

Với tôn chỉ hoạt động là hướng đến quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp và của người lao động trong các doanh nghiệp tại SHTP. Trong các chương trình hoạt động trọng tâm hàng năm, hàng quý, BCH SBA luôn hướng đến các lĩnh vực liên quan đến chính sách (quy hoạch, xây dựng, môi trường, Hải quan v.v) và các chương trình trách nhiệm xã hội (Tết cho người nghèo quận 9 (cũ), hỗ trợ phòng chống Covid, Tết Nhi đồng cho trẻ em mồ côi v.v) cũng như các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và nhân sự, an toàn giao thông.

Trong thời gian vừa qua Chi hội SBA đã thể hiện tốt vai trò đại diện các doanh nghiệp thành viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp thành viên và các cơ quan quản lý trong việc đề xuất góp ý với các cơ quan quản lý các cấp về chủ trương, chính sách và nội dung quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên, thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng,… . Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua, Chi hội đã thành công xây dựng và đưa vào hoạt động Khu cách ly tập trung tại Khu Công nghệ cao, giúp đỡ rất lớn cho hoạt động phòng chống dịch tại khu vực. Tất cả là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Ban quản lý, Hiệp hội các doanh nghiệp công nghệ cao, và đặc biệt là sự đóng góp của Hội viên Chi hội Doanh nghiệp Khu công nghệ cao (SBA).

Ngoài ra, hiện tại Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao còn có các hoạt động nhằm gắn kết Hội viên, tạo cơ hội để Hội viên được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp mình với Trưởng ban Khu Công nghệ cao thông qua chương trình “Cà phê sáng với Trưởng Ban SHTP” cũng như các cơ quan, ban ngành liên quan.