Học bổng SBA


Mục tiêu:
 •  Học bổng Chi hội Doanh Nghiệp KCNC (SBA) dự kiến sẽ trao các suất hàng năm cho sinh viên thuộc các ngành học liên quan đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh bậc đại học trong địa bàn TP Thủ Đức (TP.HCM) trong đó sẽ ưu tiên cho sinh viên nữ và các hoàn cảnh khó khăn.
 • Học bổng cũng sẽ là cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên tự ứng cử để có cơ hội làm thực tập sinh hoặc vị trí chính thức với các DN trong SBA.
 • Học bổng cũng là cam kết về Trách nhiệm Xã hội của các DN thuộc SBA trong việc hỗ trợ cho các sinh viên tài năng tại TP.HCM, giúp đạt được mục tiêu đào tạo và xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao trong tương lai cho SHTP nói riêng, và cho Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) nói chung.
Thông tin tổng quan:
 •  Số lượng: 50 suất học bổng  |  Giá trị: 10tr VND/ HB
Điều kiện ứng tuyển: Sinh viên bậc đại học đang theo học 2 năm cuối Chuyên ngành: khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh Giới tính: ưu tiên nữ sinh Các trường ĐH ở TP Thủ Đức:
 • Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – (HCMUTE)
 • Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM (VNUHCM-UIT)
 • Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM (VNUHCM-IU)
 • Trường ĐH Kinh tế- Luật – ĐHQG TP.HCM (VNUHCM-UEL)
 • Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM (HCMUT)
Đối tượng tài trợ:
 • Các doanh nghiệp là hội viên SBA (Chi hội DN KCNC)
Tác động xã hội từ học bổng SBA:
 • Chương trình Học bổng SBA sẽ đem lại 3 lợi ích chính:
 • Tạo ra nguồn nhân lực tiềm năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong KCNC và cho thành phố Sáng tạo phía Đông;
 • Củng cố vị thế và vai trò của Chi hội SBA đối với các cấp chính quyền và Thành phố, Hiệp hội HBA, Cộng đồng, Khách hàng/đối tác trong và ngoài nước, nhân viên của các DN etc.) và giúp thu hút các Doanh nghiệp khác trong và ngoài SBA quan tâm và chung sức nhân rộng hoạt động này như là dấu ấn về đào tạo và phát triển thế hệ tài năng trẻ;
 • Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của các DN trong SBA.