CLB Nhân sự


Về mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Nhân sự của Chi hội (tên gọi tắt SBA.HR) được hình thành với các mục tiêu chính như sau
  • Tạo cầu nối chia sẻ kiến thức tuyển dụng, sinh hoạt, tạo điều kiện để phát triển hội viên;
  • Hoạt động với sứ mệnh “gắn kết và nâng tầm nguồn Nhân lực Khu Công nghệ cao”.
Về nhân sự:
  • Ban điều phối: Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
  • Các đơn vị hỗ trợ quan trọng: Ban Quản lý KCNC;
  • Thành viên: Mỗi doanh nghiệp là thành viên của Chi hội để cử ít nhất một nhân sự có liên quan đến công tác Nhân sự của doanh nghiệp làm thành viên của SBA.HR.
HR Là Gì? Bộ Phận HR Trong Ngành Nhà Hàng - Khách Sạn