Văn Bản

Tổng Số: 4

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
SBA_54_10012022 Kế hoạch hoạt động KCL KCNC kể từ ngày 10/01/2022.
Bảng giá xét nghiệm
Mẫu đăng ký đưa F0 vào Khu cách ly
Quy trình tiếp nhận F0