CLB CSR


Mục tiêu hoạt động Thực hiện các hoạt động thiện nguyện, đền ơn, đáp nghĩa trong địa bàn Khu CNC như:
  • Quỹ học bổng SBA – là cam kết về Trách nhiệm Xã hội của các DN thuộc SBA trong việc hỗ trợ cho các sinh viên tài năng tại TPHCM, giúp đạt được mục tiêu đào tạo và xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao trong tương lai cho SHTP nói riêng, và cho Thành phố Sáng tạo phía Đông nói chung.
  • Phát quà tết cho các hộ khó khăn thuộc Thành phố Thủ Đức là chương trình được tổ chức hàng năm như một các thức tri ân người dân Thành phố Thủ Đức;
  • Tổ chức đêm hội vui Trung thu, phát quà cho trẻ em các lớp tình thương;
  • Hỗ trợ địa phương dịp 01/06
  • Tổ chức các sự kiện thể thao dành cho Hội viên Chi hội (chạy bộ vì cộng đồng,…)
  • Ủng hộ phòng chống Covid, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục sau lũ, ủng hộ miền Tây khắc phục ngập mặn,…
  • Các chương trình nhân đạo khác
Về nhân sự:
  • Ban điều phối: Công ty TNHH Datalogic Việt Nam
  • Các đơn vị hỗ trợ quan trọng: Ban Quản lý KCNC; Hội viên SBA