Văn Bản

Tổng Số: 37

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
SBA_54_10012022 Kế hoạch hoạt động KCL KCNC kể từ ngày 10/01/2022.
SBA_53_09012022 Đề nghị chuẩn y nhân sự BCH Chi hội SBA Nhiệm kỳ III (2019-2022)
SBA_52_29122021 Báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội SBA năm 2021
SBA_51_28122021 Đề xuất kết nạp Hội viên mới (Công ty JV Vina)
SBA_50_17122021 Thông báo thu – nộp Hội phí Hội viên SBA 2022.
SBA_49_17122021 Tổ chức hoạt động trao tặng quà cho người dân khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022
SBA_48_06122021 Thông báo về việc thay đổi Thư ký Chi hội
SBA_47_18112021 Thông báo về việc chi trả phí xét nghiệm cho người lao động cách ly tại KCL từ ngày 20/11/2021
SBA_46_11112021 Kêu gọi đóng góp cho việc vận hành KCL