TP. HCM dự kiến tháo bỏ hàng rào, chốt chặn trước 30/9