Văn Bản

Tổng Số: 7

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
SBA_52_29122021 Báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội SBA năm 2021
SBA_48_06122021 Thông báo về việc thay đổi Thư ký Chi hội
SBA_47_18112021 Thông báo về việc chi trả phí xét nghiệm cho người lao động cách ly tại KCL từ ngày 20/11/2021
SBA_45_11112021 Đề xuất trích một phần Quỹ phòng, chống Covid-19 phục vụ cho việc vận hàng KCL
SBA_44_02112021 Đóng góp xây dựng “Khu cách ly tập trung tạm thời cho NLĐ” là F0 nhẹ, không triệu chứng
SBA_42_12102021 Đóng góp xây dựng Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trong KCNC cho NLĐ F0 nhẹ hoặc không triệu chứng
SBA_llhv Lý lịch Hội viên Chi hội SBA