845.KCN.QLDN


Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp 3 tại chỗ trong KCNC từ 10/8/2021 đến 12/8/2021