Khởi động chương trình “Café sáng với trưởng ban SHTP” của Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao