Buổi gặp mặt giữa Trưởng ban Nguyễn Anh Thi và đại diện các doanh nghiệp có dự án hoạt động tại Khu Công nghệ cao