Chi hội SBA kiến nghị UBND Thành phố Thủ Đức về việc tiêm vắc-xin mũi 2 cho người lao động tại Khu Công nghệ cao


Ngày 26/8/2021, Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao có văn bản gửi đến Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao, nội dung công văn có đề cập: Tính đến nay, người lao động được chích ngừa mũi 1 từ đầu tháng 6 đã bước vào tuần thứ 10 nên ưu tiên phân bổ vắc-xin để tiến hành tiêm mũi 2 nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất của vắc-xin. Điều này cũng góp phần tăng cường mục tiêu miễn dịch cộng đồng cho lực lượng người lao động tại Khu Công nghệ cao, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng và thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ và của thành phố. Doanh nghiệp mong muốn Ban quản lý Khu Công nghệ cao sớm có kế hoạch tổ chức tiêm mũi 2 cho người lao động đã được tiêm mũi 1 (trừ những trường hợp người lao động được tiêm mũi 2 ở địa phương) bao gồm cả người lao động làm việc theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” và người lao động đang làm việc tại nhà, đợt tiêm này cũng nên bao gồm người lao động chưa được tiêm mũi 1 (điều này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 20 tháng 8 năm 2021).

(Người lao động được tiêm vaccine. Ảnh: Bộ Y tế)

Theo đó, doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp cùng với Ban quản lý Khu Công nghệ cao để bố trí điểm tập trung phù hợp, cũng như sắp xếp người lao động di chuyển từ nhà đến điểm tiêm tập trung và trở về nhà được an toàn, thuận tiện và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các điểm tiêm tập trung tại Khu Công nghệ cao dự kiến đại học FPT, Viện Dầu Khí, Nhà Văn hóa Lao động. Các điểm tiêm này chỉ dành cho người lao động và doanh nghiệp không đủ điều kiện bố trí tiêm tại doanh nghiệp, và người lao động đang làm việc tại nhà như đề cập ở trên. Ban quản lý và doanh nghiệp sẽ phối hợp sắp xếp người lao động theo từng nhóm nhỏ tương ứng và các khung giờ khác nhau cũng như tuân thủ 5K.