Buổi gặp mặt giữa Trưởng ban Nguyễn Anh Thi và đại diện các doanh nghiệp có dự án hoạt động tại Khu Công nghệ cao


Thời gian vừa qua, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã có các buổi tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng tâm tư của các Doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao, thông qua các buổi trò chuyện thân mật trong chương trình Cafe Sáng với Doanh nghiệp Hiệp hội SBA.

 

Chi hội Doanh nghiệp SBA là tập hợp, liên kết các thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên, thực hiện chức năng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ trong Khu Công nghệ cao; là đầu mối hỗ trợ các thành viên Chi hội trên các mặt dự báo thị trường, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, khai thác, kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững và ổn định.

 

Trung bình mỗi tuần, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao sẽ có một buổi sáng để gặp gỡ, trò chuyện với các doanh nghiệp. Chi hội Doanh nghiệp SBA sẽ sắp xếp thời gian phù hợp cho chương trình.

 

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho biết, việc gặp gỡ Doanh nghiệp trong Chương trình Cafe Sáng, giúp tạo môi trường gần gũi và thân mật, Doanh nghiệp dễ dàng nói ra những khó khăn hiện tại, và phía Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có thể kịp thời lắng nghe và thấu hiểu hơn.

 

Ngoài ra, thông qua Chương trình, phía Hiệp hội SBA còn đặt ra các mục tiêu dài hạn cụ thể hơn, như tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các doanh nghiệp hội viên, gắn kết và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp hội viên, và trên hết là rút ngắn khoảng cách giữa Lãnh đạo Ban quản lý và các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao.