Phụ trách Câu lạc bộ CRS


Đặng Văn Chung – Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Datalogic Việt Nam