SBA_37_14092021


Thông báo liên quan đến công tác chuẩn bị tiêm vắc-xin cho NLĐ không thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”